Wachtlijst

Ik hanteer geen wachtlijst en dat houdt in dat u altijd afspraken kunt maken.

Ik streef ernaar de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar helaas is er nu een wachttijd van ongeveer 14 weken voordat een intakegesprek kan plaatsvinden.
Binnen 1-2 weken na de intake kan de behandeling vervolgens starten.

Wel is het zo dat er soms toch een mogelijkheid komt in de wachttijdperiode, om alsnog eerder dan was afgesproken een intake -gesprek en een vervolggesprek in te plannen, omdat er ondertussen plekken zijn vrij gekomen.

Ik spreek tijdens ons eerste telefoongesprek meteen 4 of 5 consulten met u af, zodat er na het intake -gesprek geen stagnatie optreedt en de behandeling meteen van start kan gaan.

U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of er wachtlijstbemiddeling mogelijk is.

Elke maand is er een update van de wachttijden in mijn praktijk en de laatste update dateert van 28 maart 2024.

COVID-19:

Helaas zijn we vorig jaar getroffen door het coronavirus.
Om die reden heb ik vanaf half maart 2020 de behandelingen alleen via beeldbellen uitgevoerd en soms heb ik ook telefonisch consulten gegeven.
Ik ben vanaf eind mei 2020 geleidelijk weer over gegaan naar face-to-face gesprekken, maar beeldbellen is altijd mogelijk gebleven voor cliënten die daar de voorkeur aan geven.
In het najaar van 2020 is het beeldbellen weer vaker opgepakt.

Vanaf mei 2021 is er weer vooral sprake van face-to-face gesprekken, maar behandeling via beeldbellen is weer een goede optie als cliënten besmet en /of ziek zijn of in quarantaine zijn. Ook als het de wens van cliënten is om uit veiligheid de voorkeur te geven aan beeldbellen, blijft dit altijd mogelijk.

Reacties zijn gesloten.