Werkwijze

Om in het leven te kunnen genieten, goed te kunnen functioneren en voldoening te kunnen ervaren en dat alles in verbondenheid met anderen, heeft u een dosis zelfvertrouwen, een redelijk positief zelfbeeld en sociale vaardigheden nodig.

Ten einde dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat u in uw kindertijd voldoende basisveiligheid, liefde en zorg heeft gekregen, zodat u zich op emotioneel en sociaal vlak heeft kunnen ontwikkelen tot een zelfbewust persoon, die zich heeft kunnen hechten aan anderen en zich redelijk autonoom (zelfstandig) kan opstellen. Ook genetische aanleg beinvloedt de ontwikkeling van uw persoonlijkheid en daarnaast uiteraard de levensgebeurtenissen die u op uw pad tegenkomt.

Als de weegschaal niet meer in balans is kunnen er lichamelijke symptomen en psychische klachten ontstaan, waardoor u zich kwetsbaar kunt voelen.
Met respect en zorg kijk ik dan met u mee naar uw klachten en de oorzaken die mogelijk vanuit het verleden of meer nu in het heden, reden kunnen zijn tot het ontstaan van uw problemen.

In mijn praktijk bied ik hulp aan cliƫnten met milde tot matig ernstige psychische klachten, waarbij de behandeling gericht is op het verbeteren van de coping (omgaan met problemen), het oplossingsvermogen en de zelfredzaamheid.

Het is van belang dat u in eerste instantie weer voldoende overzicht krijgt en inzicht ontwikkelt in de aard en achtergrond van uw klachten en uw eigen persoonlijk functioneren, zodat u met een veranderde visie ook weer nieuwe perspectieven ziet.

In het intake -gesprek vertelt u over uw problemen en klachten.
Na dit gesprek wordt er een behandelovereenkomst, inclusief behandelplan opgesteld, waarin naast de zakelijke delen, kernachtig de inhoud van het intake -gesprek wordt samengevat, inclusief de voorlopige diagnose, de aandachtspunten, doelen en gewenste veranderingen en de behandelmethodieken.
Als u daarvoor toestemming geeft, ontvangt uw huisarts een aanmeldingsbrief en na het beƫindigen van de therapie een afsluitende brief.

Als u hiervoor toestemming geeft, zal er aan het begin en einde van de behandeling een
ROM meting (Routine Outcome Measurement) plaatsvinden, als effectmeting bedoeld. U krijgt hiervoor inloggegevens voor een beveiligde internetomgeving, waar u een vragenlijst in gaat vullen. Nadien zullen de uitkomsten besproken worden.

Ook zal er tevredenheidsonderzoek aan het einde van de behandeling plaatsvinden.

Reacties zijn gesloten.