Beroepscodes

Psychologen zijn gebonden aan regels die staan in de beroepscode en de privacywet . Hieronder valt ook het beroepsgeheim. Er mag geen informatie worden verstrekt aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliƫnt.
Uw gegevens worden bewaard in een dossier en u heeft recht om dit dossier in te zien. Dossiers dienen in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 15 jaar bewaard te worden.
Het dossier kan, indien gewenst, bij schriftelijke aanvraag vernietigd worden.

Als GZ -psycholoog ben ik aangesloten bij de Klachten -en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorg Psychologen).
Indien u een klacht heeft kunt u die uiteraard te allen tijde met mij bespreken. Mochten wij hier samen onverhoopt niet uitkomen, dan geeft onderstaande klachtenregeling uitleg over het opnemen van contact met de klachten-functionaris, die voor ondersteuning en bemiddeling kan zorgen.

 

Privacyverklaring:
Klachtenregeling:

Reacties zijn gesloten.