Mw. drs. H.J. Egging
Palissanderhout 1 | 2719 KX Zoetermeer | tel: 079 - 3621747 | mail: h.egging.praktijk@planet.nl
 
Praktische informatie | Wachtlijst
Ik hanteer geen wachtlijst en dat houdt in dat u altijd afspraken kunt maken.

Ik streef ernaar de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar helaas is er op dit moment gemiddeld wel een wachttijd van 10-12 weken voordat een intakegesprek kan plaatsvinden.
Binnen 1-2 weken na de intake kan de behandeling vervolgens starten.

Wel is het zo dat er vaak toch een mogelijkheid komt in de wachttijd periode, om alsnog eerder dan was afgesproken een intake-gesprek en een vervolggesprek in te plannen, omdat er ondertussen plekken zijn vrij gekomen.

Ik spreek tijdens ons eerste telefoongesprek meteen 4 of 5 consulten met u af, zodat er na het
intake-gesprek geen stagnatie optreedt en de behandeling meteen van start kan gaan.

U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of er wachtlijstbemiddeling mogelijk is.

Elke maand is er een update van de wachttijden in mijn praktijk. De update vond nu plaats op
12 december 2020.


COVID-19:

Helaas zijn we begin dit jaar getroffen door het coronavirus.
Om die reden heb ik vanaf half maart de behandelingen alleen via beeldbellen uitgevoerd en soms heb ik ook telefonisch consulten gegeven.
Ik ben vanaf eind mei geleidelijk weer over gegaan naar face-to-face gesprekken, maar beeldbellen is altijd mogelijk gebleven voor cliënten die daar de voorkeur aan geven.

Gezien de toename aan besmettingen zal beeldbellen waarschijnlijk weer gaan toenemen de komende maanden, ofwel omdat cliënten dit prefereren, dan wel dat het mijn voorkeur weer gaat
hebben.

In ieder geval zullen de face-to-face gesprekken voortgezet worden via beeldbellen als cliënten besmet en /of ziek zijn of in quarantaine zijn. Dit geldt uiteraard ook als het mij betreft en alleen als de gezondheid dit bij ons allen toelaat.
U wordt daar natuurlijk over ingelicht.