Mw. drs. H.J. Egging
Palissanderhout 1 | 2719 KX Zoetermeer | tel: 079 - 3621747 | mail: h.egging.praktijk@planet.nl
 
Praktische informatie | Tarieven
De praktijk valt sinds 1 januari 2014 onder de nieuwe Generalistische Basis GGZ.
Er is sprake van verzekerde zorg, mits u in ieder geval een verwijzing van uw huisarts heeft, waarin staat dat het om een (vermoede) psychische stoornis gaat.

U neemt deze verwijsbrief mee bij het eerste gesprek. Daarnaast dient u ook uw zorgverzekeringspas en een legitimatie bij u te hebben, zodat ik informatie kan overnemen die noodzakelijk is om te kunnen declareren.

In het intakegesprek wordt bekeken of het inderdaad een psychische stoornis betreft en aan de hand van de ernst van uw klachten wordt dan bepaald welk zorgzwaarteproduct het meest passend is. Deze indeling in de trajecten Kort, Middel, Intensief en Chronisch gebeurt dus op basis van zorgvraagzwaarte en houdt in dat verwacht wordt dat een behandeling korter of langer zal gaan duren. In het geval van een Onvolledig Product blijkt tijdens het intakegesprek dat er geen sprake is van een psychische aandoening. Dit product wordt ook gedeclareerd als de cliënt na 1 of 2 gesprekken zelf de behandeling beëindigt.

Tarieven door NZA vastgesteld voor 2021 voor behandelingen vergoed door de zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar kunnen er kleine tariefafwijkingen zijn. Gemiddeld ontvangt de psycholoog 80-90% van het door de NZA voorgestelde tarief.
Prestatiecodes:
180001 Basis GGZ Kort: 522,13 euro
180002 Basis GGZ Middel: 885,01 euro
180003 Basis GGZ Intensief: 1.434,86 euro
180004 Basis GGZ Chronisch: 1.380,49 euro
180005 Onvolledig Product: 228,04 euro
Onverzekerd product consult (OVP/OZP): 114,41 euro voor 60 minuten.

De nota's worden in geval van verzekerde zorg elektronisch bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd via de SGZ (Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer), waarmee een samenwerkingsverband bestaat.
Ook alle huisartsen zijn aangesloten bij de SGZ (www.zoetermeergezond.nl).
Mijn praktijk is ook te vinden op www.psychologenzoetermeer.nl.

In 2021 heeft de praktijk via de SGZ met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor cli�nten vanaf 18 jaar.

Mocht u navraag willen doen bij uw zorgverzekeraar of de praktijk een contract heeft, dan kunt u de AGB-code van mijn praktijk noemen (94-000610) of de AGB-code van Psychologen Zoetermeer (94-060308) of de AGB-code van de SGZ (53530013).

Sinds 2014 innen de zorgverzekeraars geen eigen bijdrage meer voor vergoeding van verzekerde psychische zorg in het basispakket. De zorg valt wel onder het eigen risico en de hoogte is in 2021 ook vastgesteld op 385,00 euro.

Als u psychische / psychosociale problemen heeft, die niet vallen onder de criteria van een psychische ziekte volgens de DSM-4, is er sprake van niet-verzekerde zorg. U kunt dan afspraken maken zonder verwijzing door uw huisarts.
De gesprekskosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Het tarief is 97,50 euro met ingang van 1 januari 2021 (OZP = Overig Zorgproduct).

Ook zelfbetalers betalen 97,50 euro per sessie met ingang van 1 januari 2021.

In uw aanvullende verzekering kunnen mogelijk nog een aantal gesprekken (gedeeltelijk) vergoed worden, als er sprake is van niet-verzekerde zorg in de basisverzekering. U kunt daarvoor uw eigen polisvoorwaarden raadplegen.

Als u zich bij mij telefonisch of via de mail aanmeldt, kan ik u uitgebreid informeren over de genoemde veranderingen.