Mw. drs. H.J. Egging
Palissanderhout 1 | 2719 KX Zoetermeer | tel: 079 - 3621747 | mail: h.egging.praktijk@planet.nl
 
Praktische informatie | Tarieven
De praktijk valt sinds 1 januari 2014 onder de Generalistische Basis GGZ.
Er is sprake van verzekerde zorg, mits u in ieder geval een verwijzing van uw huisarts heeft, waarin staat dat het om het vermoeden van een psychische aandoening gaat.

U neemt deze verwijsbrief mee bij het eerste gesprek. Daarnaast dient u ook uw zorgverzekeringspas en een legitimatie bij u te hebben, zodat ik informatie kan overnemen die noodzakelijk is om te kunnen declareren.

In het intakegesprek wordt bekeken of het inderdaad een psychische aandoening betreft en als dat heet geval is, worden de consulten met ingang van 1 januari 2022 eens per maand digitaal bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd via de SGZ (Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer), waarmee een samenwerkingsverband bestaat.

De consulten zijn onderverdeeld in diagnostiek -en behandelconsulten. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult en van de duur van de behandeling. Een behandeling is geagendeerd op 45 minuten, maar bij afwijkingen van meer of minder dan een kwartier, neemt het tarief toe of af.

De NZA heeft de tarieven voor 2022 vastgesteld en elke zorgverzekeraar bepaalt vervolgens zelf het tarief dat wordt vergoed, ook afhankelijk van de kwalificaties van de psycholoog. Uw psycholoog ontvangt, afhankelijk van de desbetreffende zorgverzekeraar, 80% tot 96% van het door de NZA voorgestelde tarief.

Tijdens de diagnostiekconsulten vult uw therapeut de Honos+ vragenlijst in, waarmee een zorgvraagtype wordt bepaald. Dit zorgvraagtype helpt om het verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. Het geeft een momentopname weer van de zorgvraag en de problematiek van u als cliënt.

Op de factuur worden het type consult, de duur ervan en het zorgvraagtype vermeld, zodat u ook inzicht krijgt in wat er geconstateerd en geboden is.

Consulten vinden meestal plaats via face-to-face gesprekken, maar ook zijn beeldbellen en telefonische sessies of e-mailconsulten mogelijk.

Ook alle huisartsen zijn aangesloten bij de SGZ (www.zoetermeergezond.nl).
Mijn praktijk is ook te vinden op www.psychologenzoetermeer.nl.

Ook in 2022 heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor cliënten vanaf 18 jaar.

Mocht u navraag willen doen bij uw zorgverzekeraar of de praktijk een contract heeft, dan kunt u de AGB-code van mijn praktijk noemen (94000-610) of de AGB-code van Psychologen Zoetermeer (94-060308) of de AGB-code van de SGZ (53530013). Mijn persoonlijke AGB-code is: 94000-495.

Sinds 2014 innen de zorgverzekeraars geen eigen bijdrage meer voor vergoeding van verzekerde psychische zorg in het basispakket. De zorg valt wel onder het eigen risico en de hoogte is in 2022 opnieuw vastgesteld op 385,00 euro.

Als u psychische / psychosociale problemen heeft, die niet vallen onder de criteria van een psychische ziekte volgens de DSM-5, is er sprake van niet-verzekerde zorg. U kunt dan afspraken maken zonder verwijzing door uw huisarts.
De gesprekskosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Het tarief is 99,50 euro met ingang van 1 januari 2022.

Ook zelfbetalers betalen 99,50 euro per sessie met ingang van 1 januari 2022.

In uw aanvullende verzekering kunnen mogelijk nog een aantal gesprekken (gedeeltelijk) vergoed worden, als er sprake is van niet-verzekerde zorg in de basisverzekering. U kunt daarvoor uw eigen polisvoorwaarden raadplegen.

Als u zich bij mij telefonisch of via de mail aanmeldt, kan ik u uitgebreid informeren over de genoemde veranderingen.